Facultatea de Studii Europene
ANOSR
Federația Tinerilor din Cluj
COS Cluj