Societatea Studenților Europeniști
SSE Cluj

COS Cluj

SSE este membru COS!

Federaţia Consorţiul Organizaţiilor Studenţeşti Cluj (COS Cluj) este o federaţie independentă care reuneşte organizaţii studenţeşti clujene.

Scopul federaţiei este promovarea valorilor umane reale în rândul studenţilor, respectiv tinerilor din Centrul Universitar Cluj-Napoca.

Obiectivele COS sunt:

–  încurajarea formării studenţilor, respectiv tinerilor în spiritul valorilor şi principiilor democratice;
–  stimularea implicării studenţilor, respectiv tinerilor în viaţa societăţii;
–  derularea de programe şi proiecte care să implice studenţi, respectiv tineri;
–  asigurarea comunicării eficiente între organizaţiile non-guvernamentale studenţeşti;
–  desfăşurarea de activităţi economice care să contribuie la realizarea scopului;
–  colaborarea cu alte organizaţii şi instituţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate.