Societatea Studenților Europeniști

SUNTEM ANOSR!

SSE este membru fondator anosr!

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este prima și cea mai importantă federație studențească, non-guvernamentală și non-partizană.  Încă de la înființarea sa, ANOSR a reunit cele mai multe organizații studențești cu tradiție, înființate imediat după revoluție, împreună constituind o echipă bazată pe principii și profesionalism. Această reprezentativitate ne este recunoscută și susținută de organizații importante din societatea civilă, mass-media, de comunitatea academică și importanți actori centrali precum Ministerul Educației Naționale.

În prezent, ANOSR numără 91 de organizaţii studenţeşti din 17 centre universitare din România.

ANOSR îsi are rădăcinile în mișcările sociale studențești din toamna anului 1995, cand liderii studenților au resimțit lipsa unei coordonari centrale și eficiente. Astfel, la 4 aprilie 1999, la Timișoara, cu ocazia Săptămânii Internaționale Studențești, are loc Adunarea Generală de Constituire la care au participat 28 de organizații studențești din întreaga țară.

ANOSR a trecut la sfârşitul anului 1999 printr-un adevărat botez al „focului” datorită amplelor mișcări sociale în valuri, moment în care am dovedit că suntem capabili să reprezentăm și să mobilizăm zeci de mii de studenți pe străzile a mai bine de 70% din centrele universitare românești.

ANOSR și-a dobândit personalitatea juridică abia în aprilie 2000 printr-o decizie a Curții Supreme de Justiție, în contextul unei evidente opoziții a guvernului din acea vreme. Devine astfel prima federație națională studențească din România.

ANOSR a primit în octombrie 2002 statutul de membru cu drepturi depline al Forumului European al Studenților (ESU), devenind prima și unica federație studențească din România recunoscută și reprezentată la nivel european.

ANOSR se orientează spre reprezentarea și promovarea intereselor studenților din România sub aspect educațional, social, economic și cultural, atât la nivel național, cât și internațional. Suntem în primul rând o platformă de comunicare între organizațiile membre, urmărind în acest sens să facilităm parteneriatele și schimbul de resurse între organizațiile studențești.

ANOSR are ca obiectiv principal reprezentarea intereselor comune ale studenților, ale membrilor săi, formarea de lideri la nivel național și internațional, precum și promovarea acestora în societate. În relația cu organizațiile membre ne bazăm pe principiile transparenței și non-partizanatului, facilitând accesul oricărei structuri studențesti reprezentative și apolitice, la inițiativele noastre. Sprijinim implicarea lor în procesul decizional la toate nivelele.

ANOSR se implică în dezvoltarea politicilor educaționale și de tineret la nivel național și internațional, formulând și susținând poziția studenților, oferind organizațiilor membre sprijin în implementarea eficientă a acestor politici la nivel local.

www.anosr.ro